DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web www.aliat-ams.ro,  reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este ALIAT AMS SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ALIAT AMS SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ALIAT AMS SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru [denumire web site] și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și ALIAT AMS SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

 [1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, ALIAT AMS SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, fără întârzieri nejustificate.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.] și Directiva privind fișierele cookie.

[4.] Parteneri

 ALIAT AMS SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, care pot fi: furnizori de servicii, sisteme și aplicații IT, furnizori de servicii de marketing și call-center, furnizori de servicii de selecție și recrutare de personal, furnizori de servicii de sondaje de opinie și studii de piață, furnizori de servicii de curierat, prestatori de servicii juridice, toți aceștia desfasurandu-și activitatea în România sau în țări din interiorul UE (Austria, Germania, Cehia, ș.a.), care acționează pe baza instucțiunilor primite de la ALIAT AMS SRL. Unii dintre partenerii de mai sus sunt contractați de Porsche România S.R.L. (în calitate de furnizor al ALIAT AMS SRL) pentru prestarea serviciilor specifice în folosul ALIAT AMS SRL. Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

[5.] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • Formular de contact (material informativ, modele, cumpărare auto, finanțare auto, solicitare termen service, accesorii, apreciere și critici, altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal* în condițiile prevăzute în aceasta secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

*Câmpuri de date exacte: marcă, model autovehicul, formulă de adresare, prenume, nume, strada, cod poștal, localitatea, țara, e-mail, text solicitare, formă de contact, telefon, disponibilitate, număr de înmatriculare, kilometraj, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data și ora dorite pentru programare, tip client (client vechi/client nou), număr șasiu, data primei înmatriculări.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dumneavoastră și să vă oferim informații exacte.

Drive test

 • În cazul în care configurați individual autovehiculul sau dacă alegeți un autovehicul nou existent, aveți suplimentar posibilitatea de a conveni asupra unui Drive test. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal* în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Pregătirea/ efectuarea și derularea drive test-ului.
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu veți putea solicita programarea unui drive test.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formula de adresare, titlu, nume, prenume, firma, strada, cod postal, localitate, telefon, disponibilitate, e-mail, text observații suplimentare.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dumneavoastră și să vă oferim informații exacte.

Autovehicule noi disponibile imediat

 • La trimiterea formularului de contact al unei solicitări de autovehicul din stoc, datele dumneavoastră cu caracter personal* sunt prelucrate în condițiile prevăzute în aceasta secțiune.
 • Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de autovehicul din stoc.
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea primi propuneri din partea noastră.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formula de adresare, titlu, nume, prenume, firma, strada, cod postal, localitate, telefon, disponibilitate, e-mail, text observații suplimentare.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dumneavoastră și să vă oferim informații exacte.

Autovehicule noi disponibile imediat - funcția Agent căutare 

 • La accesarea funcției Agent căutare, vor fi identificate autovehiculele noi care îndeplinesc criteriile dvs. de căutare, iar în acest sens vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal din câmpurile de contact (adresa de e-mail + ID carLOG) 
 • Scop: Accesarea funcției Agent căutare 
 • Temei: Executarea unui contract sau a solicitării dvs. 
 • Durata de stocare: Cât timp este activata funcția Agent căutare
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea accesa configurațiile de autovehicule noi care corespund criteriilor dvs. de căutare.

Web Car Configurator (CC)

 • La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dumneavoastră cu caracter personal* vor fi prelucrate în condițiile prevăzute în aceasta secțiune.
 • Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou.
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea fi contactat pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formula de adresare, titlu, nume, prenume, firma, strada, cod postal, localitate, telefon, disponibilitate, e-mail, text observații suplimentare.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dumneavoastră și să vă oferim informații exacte.

Solicitare autovehicul de ocazie

 • La trimiterea formularului de contact, datele dumneavoastră cu caracter personal* vor fi prelucrate în condițiile prevăzute în aceasta secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Executarea unui contract sau interes legitim pentru realizarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu vă vom putea oferi  detalii despre autovehicul dorit.

*Câmpuri de date exacte: formula de adresare, titlu, nume, prenume, telefon, e-mail, text mesaj.

Lista de selecție

 • La salvarea în pagina web a informației privind un autovehicul (configurație noua sau autovehicul din stoc), datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în carLOG* sunt prelucrate și salvate.
 • Scop: Salvare pentru accesarea ulterioara a datelor autovehiculelor și configurațiilor selectate.
 • Temei: Interes legitim sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea salva configurațiile dvs în carLOG pt o accesare ulterioară.

*Câmpuri de date exacte: nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, titlu, prenume, nume

Programare Service Online (SBO)

 • Cu ajutorul rezervării service online, clienții atelierelor de service pot face personal o programare în service pe pagina web a Distribuitorului, oricând și indiferent de programul de lucru. Există două posibilități prin care se poate folosi SBO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți carLOG, datele dumneavoastră personale* fiind preluate direct din carLOG. Pe de altă parte, SBO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele personale** furnizate de dumneavoastră sunt prelucrate automat pentru efectuarea programării în service.
 • Scop: Rezervarea și gestionarea unei programări în service
 • Temei: Executarea unui contract sau pentru realizarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea folosi serviciul programare Service Online

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, titlu, prenume, nume, e-mail.

** Câmpuri de date exacte: operațiuni de reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, solicitările (mesajele) dumneavoastră de reparații, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, serie șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări.

Câmpurile opționale ne ajută să abordăm cât mai corect solicitarea dumneavoastră și să vă oferim informații exacte.

Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu ALIAT AMS SRL și/sau reprezentanților autorităților publice

 • Daca sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează ALIAT AMS SRL în derularea contractelor, acesta din urmă prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • Scop: Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre ALIAT AMS SRL și parteneri sau potențiali parteneri, precum și pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre ALIAT AMS SRL și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente.
 • Temei: interesul legitim al ALIAT AMS SRL de a iniția și desfășură relațiile contractuale și/sau cu autoritățile publice în derularea activității sale în contextul oferirii produselor și serviciilor sale.
 • Durata de stocare: Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 4 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

Ca parte a prelucrărilor de date personale descrise anterior, sunt utilizate instrumente Google despre care vă oferim în continuare informații, în sensul articolelor 12 (1) și 13 (1) litera (f) din GDPR.

Fonturi Google

Instrumentul Google Fonts (fost Google Web Fonts) este utilizat pe site-ul nostru web pentru afișarea uniformă a fonturilor. Google Fonts este o colecție interactiva de peste 1300 de fonturi pe care Google le pune la dispoziția companiilor pentru utilizare gratuită. Când accesați o pagina web, browserul dvs. încarca în memoria cache fonturile necesare afișării corecte a textelor. Porsche România nu prelucrează date personale ca parte a Fonturilor Google. Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referință personală și să o trimită către Google Inc. (locație: SUA).

Puteți găsi mai multe informații despre Google Web Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Hărți Google

Selectarea Dealer-ului sau a Partenerului service, precum și posibilitatea planificării unei rute după rezervarea unui serviciu online, se realizează cu ajutorul instrumentului Google Maps. Pentru această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriți ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteți să contactați direct Dealerul sau Partenerul service sau să utilizați formularul nostru de contact. Atunci când utilizați Google Maps, sunt prelucrate următoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interacțiunile anterioare cu browserul, numărul de mișcări ale mouse-ului și apăsări ale tastelor și timpul petrecut pe site-urile web.

Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referință personală și să o trimită către Google Inc. (locație: SUA).

Puteți găsi mai multe informații despre Google Maps în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Validarea adresei de către Google

Este modalitatea prin care sunt completate automat anumite câmpuri ce conțin date personale. Pentru această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriți ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteți să contactați direct Dealerul sau Partenerul service sau să utilizați formularul nostru de contact. Atunci când utilizați Google Maps, sunt prelucrate următoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interacțiunile anterioare cu browserul, numărul de mișcări ale mouse-ului și apăsări ale tastelor și timpul petrecut pe site-urile web.

[6.] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul:

ALIAT AMS SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la newsletter

 • Datele personale* indicate la înscrierea respectivă vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletterului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea  folosind posibilitatea de dezabonare prezentată in newsletter sau trimițând un email la adresa [va rog introduceti adresa de e-mail protectia datelor valabila pentru compania Dvs].
 • Scop: Transmiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente organizate de către ALIAT AMS SRL
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Pe durata existenței consimțământului dumneavoastră.

*Câmpuri de date exacte: formulă de adresare, titlu, prenume, nume, e-mail.

Transmiterea unei oferte

 • Prin completarea formularului de pe pagina web www.aliat-ams.ro, dumneavoastră aveți posibilitatea de a solicita întocmirea unei oferte personalizate pentru un autovehicul nou, inclusiv accesorii. Datele prelucrate in acest sens vor fi datele de contact și de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail), datele autovehiculului dorit, astfel cum dumneavoastra le completati in formular.
 • Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia
 • Justificare: Consimțământ
 • Durata de stocare: 12 luni de la momentul cererii de oferta
 • Datele sunt prelucrare prin intermediul agențiilor de marketing si Call Center.

[7.] Cookies și Social Plug-ins:

[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

[7.2] Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Directiva privind fișierele cookie.

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

[8.1] Dreptul la informații: Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la corectare: În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la limitarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

- contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,

- nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

- ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[8.5] Dreptul la portabilitatea datelor: Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[8.6] Dreptul la opoziție: În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[8.7] Dreptul la reclamație: Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, România, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de ALIAT AMS SRLprintr-o notificare la adresa de e-mail: [email protected].

[9.] Date de contact

Responsabil: ALIAT AMS SRL
Adresa: Calea Sighișoarei nr.21, Corunca, județul Mureș
Nr Telefon: 0365450500
E-mail: [email protected]

Versiune: decembrie 2023

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Suntem foarte mulțumiți de interesul față de compania noastră. Protecția vieții private este deosebit de importantă pentru noi.

Prin urmare, vă vom informa în continuare despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru următoarea prelucrare a datelor este ALIAT AMS SRL.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ALIAT AMS SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ALIAT AMS SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin aceasta declarație de protecție a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această declarație de protecție a datelor.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică exclusive serviciilor ALIAT AMS SRL, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și ALIAT AMS SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, ALIAT AMS SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Partneri

ALIAT AMS SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, care pot fi: furnizori de servicii, sisteme și aplicații IT, furnizori de servicii de marketing și call-center, furnizori de servicii de selecție și recrutare de personal, furnizori de servicii de sondaje de opinie și studii de piață, furnizori de servicii de curierat, prestatori de servicii juridice, toți acestia desfășurându-și activitatea în România sau în țări din interiorul UE (Austria, Germania, Cehia, Spania sa), care acționează pe baza instuctiunilor primite de la ALIAT AMS SRL

Unii dintre partenerii de mai sus sunt contractati de Porsche România S.R.L. (în calitate de furnizor al ALIAT AMS SRL) pentru prestarea serviciilor specifice în folosul ALIAT AMS SRL.

Alți furnizori de servicii sau subcontractanți care efectuează o prelucrare specifică pot fi găsiți în lista procesării datelor individuale la punctele 4 și 5.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților

În plus, din partea ALIAT AMS SRL, nu există divulgări către terți - cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

[4.] Prelucrari de date pentru care nu este necesar consimtamantul:

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

[4.1] În contextul achiziției unui autovehicul nou

Vehicul nou/ vehicul rulat - ofertă inclusiv accesorii

 • La î.ntocmirea unei oferte personalizate pentru un vehicul nou, eventual inclusiv accesorii, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Întocmire ofertă pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 1 an

Vehicul nou - Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru derularea unei comenzii, livrare și plată în cadrul achiziției unui autovehicul nou, inclusiv accesorii sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Procesare achiziție vehicul nou pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Datele dvs. sunt transferate către importatorul general Porsche România SRL pentru procesarea achiziției și  datele vehiculului către A24 Road Patrol SRL în cazul solicitării garanției privind mobilitatea.

Drive test

 • Pentru efectuarea unui drive test ALIAT AMS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Realizarea unui drive-test
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 1 an

Procesarea daunelor de transport

 • Procesarea daunelor de transport în cadrul livrării unui autovehicul nou cu prestatorul de servicii de logistică
 • Datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea daunelor de transport
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Intermedierea datelor autovehiculului către Lagermax Internațional Speditionen GmbH

Solicitarea către autoritățile competente a înmatriculării autovehiculului în numele proprietarului

 • În scopul depunerii de către ALIAT AMS SRL a documentelor necesare înmatriculării autovehiculului la sediile autorităților competente, ALIAT AMS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, datele personale înscrise în cartea de identitate, datele tehnice ale autovehiculului
 • Temei legal al prelucrării: executarea contractului de mandat încheiat între ALIAT AMS SRL și dumneavoastră
 • Durata de stocare: 3 ani

[4.2] În contextul achiziției sau vânzării unui vehicul rulat

Vehicul rulat - Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru achiziția unui vehicul rulat de la client, comerciant, inclusiv accesorii.sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Procesare achiziție vehicul rulat pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Achiziție vehicul rulat de către dealer de la client

 • Pentru achiziția unui vehicul rulat de către dealer de la client, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Derularea achiziției de vehicule rulate
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Realizarea unui test de achiziție

 • Pentru realizarea unui test de evaluare pentru un vehicul rulat sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului,
 • Scop: Realizarea unui test de achiziție
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 3 ani
 • Pentru efectuarea acestei prelucrări, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către Porsche Finance Group România în cazul restanțelor la plata leasingului. Eventual datele se vor transmite și către Porsche  România SRL pentru vânzarea internațională a vehiculelor.

[4.3] În ceea ce privește service-ul, piesele de schimb și accesoriile

Procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație

 • Pentru procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație și a extinderilor digitale ale comenzilor de reparatii, inclusiv trimiterea unui mesaj la finalizarea serviciilor, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație și a extinderilor digitale ale comenzilor de reparatii
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului; interes legitim în caz de extindere digitala a comenzii și a documentării reparațiilor
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru efectuarea acestei prelucrări, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către [nume companie] pentru trimiterea mesajului SMS la finalizarea lucrărilor de reparație. Pentru anumite posibile pretenții de garanție, datele pot fi transmise și către Porsche România SRL.

Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte

 • Pentru achiziția de piese de schimb, accesorii și unelte sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Documentarea daunelor (fotografii)

 • Pentru pregătirea documentatiei Documentație referitoare la daune pentru garanție și asigurare prin intermediul fotografiilor sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele autovehiculului [ de menționat ce date ale autovehiculului]
 • Scop: Documentație daune vehicul pentru cereri în garanție și asigurare
 • Temei: interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani

Împrumutarea/ închirierea de automobile de schimb pentru service

 • Pentru a oferi servicii de imprumut respectiv închiriere de automobile de schimb către clienți în service sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Punerea la dispoziție de automobile de schimb pe durata reparațiilor asupra vehiculului
 • Temei: Contract
 • Durata de stocare: 10 ani

Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță

 • Documentație cu privire la comanda de piese de schimb relevante pentru siguranță (de ex. Chei de schimb)
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL.

 

[4.4] În legătură cu serviciile de garanție și programele de fidelizare pentru clienți

Garanție privind mobilitatea

 • Pentru oferirea serviciului de mobilitate și pentru prestarea serviciilor de asistență în caz de pană a automobilului sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii:datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesare garanție privind mobilitatea / asistență pană
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către importatorul general Porsche România SRL și în caz de reparații în service cu garanția mobilității, către [ nume asistența rutiera] pentru procesare și ulterior redirecționare către cel mai apropiat partener de service.

Informații cu privire la măsuri de îmbunătățire a calității

 • Pentru informarea clienților cu privire la măsurile recomandate de producător pentru automobile sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Măsuri de îmbunătățire a calității
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL.

Sesizarea daunelor

 • Transmiterea de date personale în cadrul procesării daunelor către portalul de procesare asigurări [nume portal]
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Audatex.

Calcul daune / Expertiză

 • Pentru obținerea unei expertize de la un expert și pentru întocmirea unui calcul pentru daune (estimării de costuri) sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Audatex

Garanție: Procesare și dovedirea valabilității

 • Pentru dovedirea valabilității garanției către importator și/sau producător sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea cazurilor de garanție
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către producătorul Volkswagen AG, Audi AG, și Skoda Auto a.s.

TopCard – achiziționarea TopCard și consumul serviciilor incluse în pachet

 • Aveți opțiunea de a achiziționa un TopCard și de a folosi serviciile incluse în pachet. Atunci cand achiziționați un TopCard sau consumati un serviciu, datele dvs. personale din categoriile: date de contact și de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL.
 • Scop: executarea și prelucrarea comenzii, vânzarea unui TopCard, consumului de servicii, analiza și planificarea serviciilor TopCard.
 • Temei legal: executarea unui contract, îndeplinirea unei obligatii legale, interesul legitim de a prelucra datele în scopul analizei și planificării serviciilor TopCard până la 36 de luni de la expirarea TopCard.
 • Destinatarul datelor: furnizor de servicii IT, importator general
 • Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard; 10 ani de la vânzarea TopCard sau de la răscumpararea unui serviciu TopCard.

  TopCard – Segmentarea clienților
 • Pentru segmentarea anumitor grupuri de clienți, sunt prelucrate și analizate categoriile de date: date de contact și de identificare, date de identificare a vehiculului, grup de clienți. O parte din datele cu caracter personal vor fi transmise de către ALIAT AMS SRL către importatorul general Porsche România SRL, în acest scop.
 • Scop: Analiza pieței și a clienților.
 • Temei legal: interes legitim
 • Destinatarii datelor: furnizor de servicii IT, importator general, furnizor de servicii de marketing
 • Perioada de stocare: până la implementarea măsurilor de marketing (max. 6 luni)

  TopCard – Transmiterea unui e-mail de reamintire asupra expirării TopCard
 • Cu 30 de zile înainte și la 2 luni după expirarea TopCard-ului, veți putea primi un e-mail de reamintire pentru reînnoirea TopCard. Pentru trimiterea e-mailului de reamintire, datele dvs. personale din categoriile: date de contact și de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, vor fi prelucrate.
 • Scop: Marketing.
 • Temei legal: Interesul legitim de a oferi clienților o modalitate comodă pentru continuarea utilizării serviciilor TopCard și pentru mentinerea relatiei cu Distribuitorul / Partenerul Service.
 • Destinatarii datelor: furnizor de servicii IT, importator general, furnizor de servicii de marketing
 • Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard

  Informații în conformitate cu articolul 26 GDPR: ALIAT AMS SRL este responsabil în comun cu importatorul general Porsche România SRL pentru prelucrarea datelor personale în cadrul TopCard. În acest sens, companiile au încheiat un acord privind responsabilitatea comună în conformitate cu art. 26 GDPR.
  Repartizarea sarcinilor este următoarea:
  Importatorul general Porsche România SRL: vânzari de TopCard, facturare, efectuarea de audituri/examinări, pregătirea și punerea în aplicare a măsurilor de marketing, efectuarea de analize ale pieței și clienților.
  ALIAT AMS SRL: vânzari de TopCard, facturare, administrare și răscumpărare a serviciilor TopCard, furnizarea de date despre clienți și autovehicule, crearea și implementarea măsurilor de marketing, asistența pentru clienți
  Solicitările persoanelor vizate sunt procesate în comun de ALIAT AMS SRL și importatorul general Porsche România. Puteți găsi informații mai detaliate privind solicitările persoanelor vizate la punctul [6.] din această politică de confidențialitate.

[4.5] În legătură cu procese interne

Procesarea solicitărilor clienților și gesturi de bunăvoință

 • Pentru procesarea solicitărilor clienților (Înregistrarea, transmiterea la nivel intern/extern (procesarea) și documentarea solicitărilor clienților de pe toate canalele de comunicare) sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea solicitărilor clienților
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către importatorul general Porsche România SRL.

Raportare internă

 • Pentru efectuarea de evaluări interne, statistici și pregătirea referințelor de afaceri pentru controlul tranzacțiilor sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categori: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Raportare internă
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Porsche România SRL

Somații

 • Pentru procesarea somațiilor operaționale sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Somații
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către birouri de încasare respectiv avocați

Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare

 • Pentru furnizarea datelor către societăți de leasing și de asigurare pe parcursul procesării tranzacțiilor de finanțare și asigurare, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii:datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Finance Grup România.

Audit intern & audit extern

 • Pentru auditul intern respectiv auditul regulat al importatorului, pot fi prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Audit intern & audit extern
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinierea scopului sus menționat, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL și Volkswagen AG.

Punerea la dispoziție a duplicatelor certificatului auto

 • Pentru emiterea unui duplicat al certificatului auto pentru client în caz de pierdere sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Întocmirea unui duplicat după certificatul auto
 • Temei: Obligație legală
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru îndeplinirea scopului sus-menționat, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către Porsche România SRL

Conformarea cu obligatiile legale care revin societății noastre în calitate de contribuabil

 • Pentru a îndeplini obligatiile legale de raportare a informațiilor contabile, financiare și fiscale în legatură cu tranzactiile derulate, sunt prelucrate de către ALIAT AMS SRL datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele categorii: datele de contact și de identificare, date factura vânzare
 • Scop: raportarea către Agenția Nationala de Administrare Fiscală a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) - Declarația 406
 • Temei: Obligație legală
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru îndeplinirea scopului sus menționat, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către Agenția Nationala de Administrare Fiscală.

[5.] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Societatea ALIAT AMS SRL va prelucra datele personale menționate în următoarele scopuri pentru care este necesar consimțământul.

Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piațã și asigurarea/îmbunãtãțirea calitãții

 • Presupunând cã vom primi consimțãmântul dumneavoastrã, vã vom informa pe cãile alese despre noutãți cu privire la serviciile și produsele noastre și vã vom invita la evenimentele organizate. Ne transmiteți de asemenea acordul sã vã contactãm în scop de asigurare/ îmbunãtãțire a calitãții, precum și în scopul desfășurării studiilor de satisfacție cu produsele și serviciile noastre. Consimtãmântul, cât și revocarea acestuia se aplicã pentru ALIAT AMS SRL nu pentru toți dealerii din România.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente și studii de piață și asigurarea/îmbunãtãțirea calitãții
 • Justificare: Consimțãmântul
 • Durata de stocare: Pânã la revocarea consimțãmântului.
 • Transmiterea datelor clientului, pentru studii de piață cu privire la satisfacția clienților, cãtre Porsche România( împuternicit al dealerului), respectiv subîmputerniciții Porsche România SRL: CSOP SRL, TTR Group GmbH, Porsche Informatik. De asemenea, datele dvs. rezultate în urma studiilor de piață, vor fi transmise către VW AG, Audi AG, Skoda și SEAT, în mod anonim sau nu, în functie de dorinta dvs. exprimata la finalul studiilor.
 • În baza interesului legitim al ALIAT AMS SRL, anumite informații referitoare la consimtamantul acordat/retras de dumneavoastră vor fi pastrate de ALIAT AMS SRL în scopul protejarii drepturilor și intereselor ALIAT AMS SRL, pentru o perioada de 3 ani, reprezentand termenul de prescriptie.

Memento pentru programări de service importante

 • Presupunând că avem consimțământul dumneavoastră, vă vom informa individual despre serviciile recomandate pentru dumneavoastră.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Justificare: Consimțământul
 • Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului

[6.] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

[6.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[6.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[6.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[6.4] Dreptul la limitarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

- contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,

- nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

- ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[6.5] Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[6.6] Dreptul la opoziție În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[6.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, România, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de ALIAT AMS SRLprintr-o notificare la adresa de e-mail [email protected]

[7.] Date de contact

Responsabil:
ALIAT AMS SRL
Calea Sighisoarei Nr. 21, 547367 Corunca
0365450500
[email protected]

Versiune: decembrie 2023

Inregistrare newsletter

In Newsletter-ul nostru primiti regulat informatii privind produsele noastre precum si o selectie de oferte exclusive!

Datele introduse nu sunt valide. Va rugam sa incercati inca o data.

Va rugam sa selectati un mod de adresare

A intervenit o problema la abonarea la newsletter. Va rugam sa incercati inca o data mai tarziu.

checkbox_default

Va multumim!

Abonarea la newsletter a fost efectuata cu success.

Veti primi un e-mail care contine un link de confirmare. Va rugam sa confirmati accesand acest link, pentru a putea fi incheiata inregistrarea dumneavoastra.